กระบวนการทางไฟฟ้าเคมีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิต

ต้นแบบเริ่มต้นของเครื่องสแกนสมองรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาที่สามารถสวมใส่บนหัวเหมือนหมวกและสามารถสแกนสมองแม้ในขณะที่ผู้ป่วยเคลื่อนไหว งานวิจัยล่าสุดของพวกเขาได้ขยายสิ่งนี้ไปยังอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถใช้ในการสแกนสมองทั้งหมดและติดตามกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตจำนวนมาก

การเข้าใจความเจ็บป่วยทางจิตยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 กำลังเผชิญอยู่ สุขภาพสมองส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนตลอดอายุการใช้งานในหลาย ๆ กรณีแม้กระทั่งภาพสมองที่มีรายละเอียดสูงแสดงให้เห็นว่าสมองดูเหมือนไม่สามารถบอกเราเกี่ยวกับพยาธิสภาพพื้นฐานและดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสุขภาพและโรค